Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/menssana/domains/mens-sana.pl/public_html/wp-content/themes/menssana/incl/cookies.php:6) in /home/menssana/domains/mens-sana.pl/public_html/wp-content/themes/menssana/incl/cookies.php on line 18
Staż kliniczny | Mens Sana - ośrodek pomocy psychologicznej profilaktyki i leczenia uzależnień

Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Staż klinicznyNasza Przychodnia posiada aktualne akredytacje Dyrektora PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz Dyrektora KBPN (Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii) , dla ośrodków realizujących kompleksowy program psychoterapii uzależnień i zatrudniających osoby posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

Oznacza to możliwość uczestniczenia w Stażu Klinicznym w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Informacje o programie stażu, zasadach prowadzenia stażu dostępne są na stronie PARPA (http://www.parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/lista-placowek-stazowych) oraz na stronie KBPN (https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=108352)

Więcej informacji:

pod numerem tel. 512 805 911 lub +48 (32) 222 29 07 – kierownik stażu: Maria Janecka (Mysłowice)

pod numerem tel. 605 637 072 lub +48 (32) 327 51 83 – kierownik stażu: Anna Mazur-Chorębała (Tychy)