Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Anna Mazur-Chorębała



Anna Mazur-Chorębała

Kierownik Przychodni i Dziennego Oddziału Terapii, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta z ukończonym szkoleniem do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy.