Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Grażyna ZawartkaGrażyna Zawartka

Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.