Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Akredytacja na prowadzenie staży klinicznychInformujemy, że nasz ośrodek otrzymał na kolejne lata akredytację na prowadzenie staży klinicznych w ramach szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Jesteśmy placówką rekomendowaną zarówno przez PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz KBPN (Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii).

Bardzo się cieszymy i zapraszamy szkolących się terapeutów do kontaktu w sprawie stażu.

Więcej informacji znajdziecie państwo w zakładce http://mens-sana.pl/oferta/staz-kliniczny/