Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Konferencja „NOWE TRENDY W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH” 4 grudnia 2017Referat Polityki Społecznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA organizują VI Miejski Zjazd Profilaktyczny pod hasłem: „NOWE TRENDY W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH”.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na konferencję, podczas której prezentowana będzie m.in.: praktyka procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz nowe cele i formy terapii osób uzależnionych od alkoholu. 

Zapraszamy członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów sądowych, lekarzy, osoby duchowne, pedagogów, pielęgniarki, policjantów, pracowników socjalnych, psychologów, sędziów, strażników miejskich, wychowawców placówek wsparcia dziennego oraz przedstawicieli innych instytucji i organizacji pozarządowych, działających w obszarze profilaktyki i leczenia uzależnień.

Temat spotkania zostanie rozwinięty z różnych perspektyw: metodycznej, prawnej, terapeutycznej i duszpasterskiej. Wśród zaproszonych ekspertów wykłady wygłoszą m. in.: Jadwiga Fudała (kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); SSA Barbara Bochyńska (Sąd Okręgowy Katowice, sędzia wstanie spoczynku), Stanisław Wolny (Z-ca Dyr. ds.Terapii Uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach, Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia), Wiesław Piela (Kierujący Ośrodkiem Mens Sana sp. z.o.o.) oraz inni specjaliści.

 

Zjazd odbędzie się 4 grudnia 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Sali Konferencyjnej nr 102 Urzędu Miasta Tychy. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do dnia 27 listopada br. na adres malgorzata.tomaszewska@umtychy.pl.

Plan konferencji:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 Daria SZCZEPAŃSKA, Krystyna RUMIENIUCH: Otwarcie konferencji.
9:10 – 9:30 Wiesław PIELA: Prezentacja działalności Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA.
9:30 – 10:45 Barbara BOCHYŃSKA: Lecznictwo odwykowe w Polsce w świetle prawa. Rys historyczny. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz towarzyszące jej przepisy wykonawcze w praktyce sądów rodzinnych.
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:20 Jadwiga FUDAŁA: Paradygmaty i dogmaty w leczeniu uzależnienia od alkoholu.
12:20 – 12:50 Stanisław WOLNY Leczenie osób uzależnionych na terenie województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów zobowiązanych sądownie.
12:50 – 13:10 Przerwa kawowa
13:10 – 13:35 Jolanta PASEK-TALIK: Medyczne aspekty uzależnienia i terapii. Rola lekarza i farmakoterapii.
13:35 – 14:00 ks. Dariusz WROŃSKI: Osoba duchowna w kontakcie z osobą uzależnioną.
14:00 – 15:00Lunch