Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

NarkotykiOsoby uzależnione od narkotyków bądź używające narkotyków w sposób szkodliwy, mogą skorzystać z szerokiej oferty terapeutycznej naszego ośrodka. Rodzaj oraz warunki ewentualnej terapii ustalane są na spotkaniu indywidualnym z terapeutą.

Istnieje możliwość udziału w następujących programach terapeutycznych:

GRUPA NARKOTYKOWA

Terapia grupowa dla osób z diagnozą uzależnienia od narkotyków. Zajęcia odbywają się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Jest to udogodnienie dla osób pracujących, dzięki czemu obowiązki zawodowe mogą spokojnie pogodzić z terapią.

 

Osoby uzależnione od narkotyków mogą zostać również włączone w Całościowy Program Terapii Uzależnień, na różnych jego etapach.

CAŁOŚCIOWY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Dla osób, które nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu terapii, możliwy jest udział w grupie wstępnej. Można uzyskać tam podstawowe informacje o uzależnieniu i jego leczeniu oraz zastanowić się nad zasadnością leczenia w swojej sytuacji.

Osoby, które podjęły decyzję o terapii swojego uzależnienia mogą skorzystać z programu terapii podstawowej, której spotkania odbywają się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Jest to udogodnienie dla osób pracujących, dzięki czemu obowiązki zawodowe mogą spokojnie pogodzić z terapią.

Po zakończeniu terapii podstawowej, istnieje możliwość udziału w programie terapii pogłębionej, której celem jest wspieranie swojego zdrowienia oraz radzenie sobie z problemami osobistymi utrudniającymi utrzymanie abstynencji.

Dla osób, które doświadczają trudności w związku z powrotami do zażywania, pomimo wcześniejszych okresów abstynencji, istnieje także możliwość udziału w grupie zapobiegania nawrotom.

Dodatkowo osoby, które ukończyły całościowy program terapii uzależnień, mogą skorzystać z psychoterapii w grupie After Care. Celem grupy jest praca nad różnymi problemami emocjonalnymi oraz rozwój osobisty.

Osoby uzależnione, będące w terapii w naszym Ośrodku, mają również możliwość wzięcia udziału w konsultacji rodzinnej (wspólna wizyta u terapeuty razem z członkiem rodziny), a także skorzystać z krótkoterminowej terapii pary (program terapeutyczny skierowany do osób uzależnionych oraz ich partnerów życiowych).

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII

Oddział Dzienny oferuje kompleksową terapię ambulatoryjną (wraz z opieką lekarską) dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu.

Cykl terapii trwa około 8 tygodni, na czas których przysługuje zwolnienie lekarskie, dla osób których tryb pracy utrudnia podjęcie terapii.

Zaletą tej formy terapii jest jej intensywność i kompleksowość. Udogodnieniem dla wielu osób jest to, że na czas terapii nie muszą zmieniać miejsca pobytu i rezygnować całkowicie ze swoich obowiązków rodzinnych czy zawodowych.

Więcej informacji w rejestracji oraz telefonicznie.