Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Możliwości terapii dla mieszkańców miasta TychyInformujemy, że nasza placówka poza realizacją kontraktu w ramach NFZ, współpracuje również z
Urzędem Miasta Tychy. W ramach tej współpracy realizujemy bezpłatne programy dla mieszkańców
Tychów. Programy te są finansowane ze środków z Urzędu Miasta Tychy. Osoby zainteresowane
zapraszamy na:
– terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy
– program Candis – jest to program terapeutyczny skierowany do osób używających marihuany
mających minimum 16 lat
– program szybkiej interwencji terapeutycznej dla osób używających narkotyków polegający na dyżurach
raz w tygodni w czwartki od godz. 15.oo – 18.oo – w ramach tego programu skorzystanie z porad
terapeuty nie wymaga wcześniej umówionej wizyty
– program wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków
Również w ramach w/w środków z bezpłatnej pomocy w naszym ośrodku mogą skorzystać:
– osoby doświadczające przemocy
– pary małżeńskie i partnerskie przeżywające kryzys związany z uzależnieniem lub używaniem alkoholu
przez jednego z małżonków lub partnerów
– osoby dorosłe pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym – tzw. Dorosłe Dzieci Alkoholików –
oferujemy zarówno terapię indywidualną jak grupową
– osoby, które popełniły przestępstwa będąc pod wpływem alkoholu mogą skorzystać ze specjalnie dla
nich przygotowanego programu terapeutycznego zakończonego otrzymaniem zaświadczenia
– młodzież uzależniona lub nadużywająca alkoholu
– dzieci i młodzież do 18 r.ż. które doświadczają obciążeń wynikających z uzależnienia rodzica lub
rodziców

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane którymś z w/w programów.