Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Akredytacja KBPNPragniemy poinformować, że Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uznał spełnienie wymagań i udzielił pozytywnej opinii do prowadzenia staży klinicznych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień, naszej placówce w Mysłowicach. Zapraszamy!