Zmień ośrodek: Mysłowice Tychy

Mirosława LatkoMirosława Latko

Certyfikowana specjalistka psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych, psychoterapeutka po ukończonym szkoleniu do certyfikatu Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego, mediatorka.